Relaţii cu Mass-Media

Obiectivele comunicării Universităţii Alma Mater din Sibiu cu mass-media vizează o informare corectă, oportună şi, mai ales credibilă, aducerea în faţa opiniei publice naţionale şi internaţionale a imaginii învăţământului universitar privat, structurată pe următoarele dimensiuni:
 • eficacitate în îndeplinirea misiunii de formare;
 • educaţie universitară modernă, asigurată prin parcurgerea unor programe de studiu foarte mult solicitate de piaţa muncii naţională şi europeană;
 • cercetare ştiinţifică valorificată prin organizarea şi desfăşurarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (conferinţe, congrese, sesiuni ştiinţifice studenţeşti) şi editarea publicaţiilor universităţii;
 • bază materială de nivel european;
 • cadre didactice recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu pregătire universitară foarte bună şi responsabilitate pentru formarea viitorilor absolvenţi;
 • îmbunătăţire continuă a nivelului de profesionalizare (schimburi de experienţă cu diverse universităţi şi alte organisme, participare la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale);
 • facilităţi financiare superioare altor universităţi (taxe de studiu mici, posibilitatea de plată în 12 rate, burse de studii);
 • orar accesibil şi flexibil (sistem modular de învăţământ);
 • diversitate în organizarea timpului liber al studenţilor (cercuri ştiinţifice studenţeşti, activităţi sportive, artistice şi educative, excursii şi drumeţii);
 • comunicare optimă cu comunitatea locală şi cu mass-media locală şi naţională;
 • informare constantă, corectă şi oportună atât în interiorul universităţii cât şi în exterior (Senatul Universităţii, comunicări interne diverse, adunări de informare şi de lucru ale factorilor de conducere din universitate).
 • Fundaţia Universitară Alma Mater din Sibiu – Universitatea Alma Mater din Sibiu întreţine o colaborare permanentă şi echidistantă cu mass-media locală şi naţională. 

  Îndeplinirea obiectivelor în relaţia cu mass-media a constat în informarea publicului interesat despre activităţile Universităţii Alma Mater din Sibiu prin mediatizarea anuală a evenimentelor de interes.