Relații cu Instituții de Învățământ Preuniversitar

Anual, Fundaţia Universitară Alma Mater din Sibiu – Universitatea Alma Mater din Sibiu încheie acorduri de colaborare şi parteneriat cu instituţii de învăţământ preuniversitar: colegii liceale, licee, şcoli şi grădiniţe din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu şi judeţe limitrofe, astfel:
  • Convenţii de colaborare cu colegii liceale şi licee în vederea promovării ofertei educaţionale în rândul elevilor din clasele terminale pentru a le face cunoscute programele de studii oferite de Universitatea Alma Mater din Sibiu, condiţiile de studiu, facilităţile financiare etc.;
  • Convenţii de practică cu şcoli şi grădiniţe pentru asigurarea efectuării practicii pedagogice şi psihologice de studenţii care urmează programele de studii universitare de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, respectiv Psihologie.