Relaţii Instituţionale Universitatea Alma Mater din Sibiu

La capitolul alte relaţii instituţionale sunt amintite următoarele:
  1. Colaborare cu Instituţia Prefectului – judeţul Sibiu concretizată în includerea planului de cercetare al Universităţii Alma Mater din Sibiu pe anul 2015 în Planul de acţiuni al judeţului Sibiu pe anul 2015, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi raportarea trimestrială până în 10–12 ale lunii următoare a unui raport al realizărilor din trimestru şi cumulat de la începutul anului;
  2. Colaborare cu Consiliul Judeţean Sibiu prin diferite modalităţi, dintre care cea mai importantă este prezentarea anuală a Raportului rectorului cu privire la activităţile desfăşurate în fiecare an universitar;
  3. Colaborare cu celelalte universitați din municipiul Sibiu în baza protocolului încheiat între acestea.