Relațiile Instituționale ale Universității Alma Mater din Sibiu

 1. Relații naționale
  • Relații de colaborare în domeniul cercetării științifice
  • Relații cu instituții de învățământ preuniversitar
  • Relații cu instituții publice și societăți comerciale pentru asigurarea efectuării practicii de specialitate
  • Relaţii cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
  • Relații cu mass-media
  • Alte relații instituționale
 2. Relații internaționale