Posturi vacante

Fundația Universitară Alma Mater –
Universitatea Alma Mater din Sibiu
anunță
Scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice si de cercetare:
I. Facultatea de Ştiinţe Economice, Sociale şi Administrative
Departamentul de Ştiinţe Economice si Sociale
Profesor universitar, poz.2, disciplinele: Asigurari si reasigurari, Gestiunea financiara a intreprinderii, Tehnica negocierilor in afaceri.
Conferentiar universitar, poz.9, disciplinele: Management financiar, Managementul resurselor umane, Administrarea intreprinderii de comert, turism si servicii.
Conferentiar universitar, poz.10, disciplinele: Teoria si metodologia instruirii, Teoria si practica evaluarii, Pedagogia invatamantului primar si prescolar.
II. Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociale – Hunedoara
Departamentul de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociale
Conferentiar universitar, poz.5, disciplinele: Administrarea intreprinderii de comert, turism si servicii, Economia turismului, Asigurari si reasigurari.
Concursul se va desfăşura conform prevederilor legale în vigoare.