MESAJUL RECTORULUI

MESAJUL  RECTORULUI
UNIVERSITĂȚII  ALMA MATER SIBIU

Universitatea Alma Mater din Sibiu, asumându-şi nobila responsabilitate de a asigura calitatea necesară demersului educaţional destinat formării unor absolvenţi competitivi, solicitaţi şi acceptaţi ca profesionişti pe piaţa muncii naţionale şi internaţionale, a cunoscut pe întreaga sa evoluţie transformări şi dezvoltări ce îi asigură statutul de instituţie de învăţământ superior de nivel european.
Înfiinţată într-un timp al efervescenţei ştiinţifice şi emulaţiei marilor idei ale Spaţiului European al Învăţământului Superior, Universitatea Alma Mater din Sibiu a devenit foarte repede o comunitate academică cu vocaţie educaţională în spiritul formării personalităţilor umane pentru o societate viitoare modernă, în măsură să slujească cu pricepere şi devotament destinele şi idealurile comunităţilor umane şi progresul social. Realizarea şi susţinerea noului mod de gândire şi acţiune, deschis excelenţei universitare, aşează pe primul plan armonizarea la standarde internaţionale a pregătirii de nivel academic cu producerea de cunoaştere şi inovare, a formării caracterelor cu dezvoltarea teoriei şi practicii socio-umane, în măsură să asigure educaţia în spiritul adevărului, binelui şi frumosului.
Relaţia dintre profesor şi student este una de parteneriat în care, fiecare îşi asumă responsabilitatea construirii şi promovării valorilor centrale de libertate, demnitate, dar şi de înnoire, creativitate şi pragmatism.
Astăzi, cu cele cincisprezece programe de studiu ale sale, Universitatea Alma Mater din Sibiu, ca instituţie privată de învăţământ superior, oferă tinerilor posibilitatea reală şi oportună de a se pregăti în condiţiile provocărilor deschise de societatea bazată pe cunoaştere, care le asigură calea de succes spre împlinire personală şi recunoaştere socială.
Ca recunoaştere a performanţelor sale de până acum, în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, universitatea noastră a devenit partenerul unui număr apreciabil de instituţii academice şi centre de cercetare din ţară şi străinătate, fiind receptivă la oricare iniţiativă a tinerilor studenţi, cadre didactice şi cercetători din întreaga lume.
Universitatea noastră sibiană mulţumeşte tuturor celor care se alătură asumării comune a exigenţelor cerinţelor adâncirii procesului de integrare în Aria Europeană a Educaţiei şi Cercetării Universitare, şi vă aşteaptă, cu drag şi respect, să ne faceţi onoarea de a vă număra printre viitorii noştri colegi şi parteneri.
Rector,
Prof.univ.dr.ing.ec. Nicolaie GEORGESCU

filme subtitrate in romana oferite gratis de sitefilme.com