Istoricul Universității Alma Mater din Sibiu

Universitatea Alma Mater din Sibiu este o instituţie de învăţământ superior particular, ce lărgeşte paleta specializărilor de învăţământ superior din Sibiu. Universitatea a fost autorizată să funcţioneze prin Hotărârea de Guvern 916 din 11 august 2005.În prezent, în cadrul Universităţii Alma Mater din Sibiu funcţionează două facultăţi: Facultatea de Ştiinţe Economice, Sociale si Administrative, respectiv Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale Hunedoara . În cadrul acestor facultăţi, există următoarele specializări acreditate: Administraţie publica, Management,Economia Comerţului, Turismului Serviciilor şi Managementul CalităţiiPedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu: Economia Comerţului, Turismului Serviciilor şi Managementul Calităţii – Hunedoara,  Psihologie.Începând cu anul universitar 2006/2007, activitatea universitară s-a extins cu încă două facultăţi, autorizate să funcţioneze în municipiul Bacău cu specializările Marketing şi Afaceri Internaționale care si-a incheiat activitatea la sfarsitul anului universitar 2012-2013 şi, respectiv, municipiul Hunedoara cu specializările Economia Comerţului, Turismului Serviciilor şi Managementul Calităţii şi Administraţie Publică , autorizate să funcţioneze provizoriu.Forma de învăţământ este: învăţământ cu frecvenţă, iar durata studiilor este de 3 ani. Desfăşurarea procesului de învăţământ se face modular, pe două semestre.Orientarea procesului de învăţământ este în concordanţă cu standardele şi procedurile europene de învăţământ superior, iar viitorii specialişti, ca produs finit al muncii noastre, putând lucra oriunde în Europa, vor trebui să fie capabili de performanţe superioare şi pregătiţi să răspundă exigenţelor crescute impuse de lumea occidentală într-un cadru multinaţional.Experienţa acumulată de la înfiinţare şi până în prezent, noile cerinţe ale educaţiei universitare naţionale şi internaţionale, posibilităţile reale ale universităţii au impus identificarea şi fundamentarea unor noi direcţii ale dezvoltării sale, dintre care reţinem:

  • Realizarea unei echipe de cadre didactice flexibile privind coordonarea procesului de învăţământ şi capabile să promoveze o viziune modernă, pentru a pune în practică cunoştinţele teoretice cu discernământ şi consecvenţă.
  • Diversificarea procesului de învăţământ la specializările MarketingAfaceri Internaţionale prin desfăşurarea activităţilor didactice în limba Engleză.
  • Înfiinţarea de noi filiale teritoriale ale universităţii în municipiul Mediaş şi Horezu pentru care urmează să se depună documentaţii de autorizare provizorie.
  • Îmbogăţirea bazei materiale prin dotarea sălilor aflate în cele două pavilioane ale universităţii cu aparatură şi tehnică modernă conform standardelor asigurării calităţii în învăţământul superior.
  • Diversificarea bazei materiale prin demararea unor proiecte de dezvoltare ce vizează închirierea/achiziţionarea şi modernizarea unor noi locaţii în vederea unei bune desfăşurări a procesului de formare profesională.
  • Colaborare interdisciplinară însoţită de o acţiune sinergică în actul decizional şi de evaluare profesională drept condiţie sine-qua-non a materializării perspectivelor de viitor.

În urma recunoașterii activității desfășurate, Universitatea Alma Mater Sibiu a devenit membră a Uniunii Universităţilor Particulare din România, membră European Distance & e-learning Network, membră UNESCO pe probleme de Managementul Calităţii Învăţământului Superior Ingineresc, rectorul fiind vicepreşedinte pentru zona Balcanică.

Studenţii înmatriculaţi la Universitatea Alma Mater din Sibiu au la dispoziţie: o aulă (150 locuri), 8 amfiteatre (4 cu 220 de locuri şi 4 cu 160 de locuri fiecare), 8 săli de curs (80-100 de locuri fiecare), 4 laboratoare de informatică cu 80 calculatoare conectate la internet, 17 săli de seminarii (30-40 locuri fiecare), o bază sportivă modernă cu 2 terenuri de tenis în nocturnă, bibliotecă, două săli de lectură, tipografie, editură şi o staţiune didactică experimentală.

filme xxx gratis in romana