Compartimentul de audit

Regulament de organizare și funcționare a compartimentului de audit intern

Plan strategic de audit intern pentru perioada 2012-2014

Plan audit 2014

Raport anual privind activitatea de audit intern pentru anul 2013