Facultatea de Științe Economice

Universitatea Alma Mater Sibiu
Facultatea de Științe Economice
Istoricul Facultății

Începând cu anul 2005 conducerea Universităţii Alma Mater din Sibiu a intreprins demersurile necesare pentru înfiinţarea uneia dintre cele mai tinere facultăţi din ţară: Facultatea de Ştiinţe Economice.

Istoria facultăţii are o încărcătură aparte, în sensul că începutul activităţii sale se confundă cu începutul reorganizării activităţii în cadrul învăţământului superior în urma semnării de către ţara noastră a tratatului de la Bologna.

Înfiinţarea facultăţii devine realitate prin publicarea în MO 766 din 23 august 2005 astfel că la 01 octombrie 2005, odată cu începerea anului universitar 2005-2006, un număr de 250 studenţi, înscrişi la cele două programe de studii autorizate să funcţioneze: Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale trec pragul Facultăţii de Ştiinţe Economice, întâmpinaţi de primul decan, profesor doctor Constantin Petca.

Dacă la debutul activității sale facultatea era autorizată să formeze în tainele științelor economice specialiști pentru programele de studiu: Marketing și Afaceri internaționale, într-o perioadă scurtă de timp (trei ani) caracterizată ca flexibilă și dinamică, facultatea reușește performanța de a asigura formarea de specialiști pentru domeniul de licență la câte un program de studiu din fiecare domeniu major al științelor economice. Astfel pentru anul universitar 2009-2010 facultatea se adresează candidaților cu o bogată ofertă educațională la următoarele programe de studii:

 • opt programe de studii parţinând domeniului ştiinţe economice:
  • MARKETING
  • FINANŢE BĂNCI
  • MANAGEMENT
  • ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI, SERVICIILOR şi MANAGEMENTUL CALITĂŢII
  • INFORMATICĂ ECONOMICĂ
  • ECONOMIA AGROALIMENTARĂ şi a MEDIULUI
  • CONTABILITATE şi INFORMATICĂ DE GESTIUNE
 • un program de studii aparţinând ştiinţelor inginereşti:
  • INGINERIE şi MANAGEMENT în ALIMENTAŢIA PUBLICĂ şi AGROTURISM

Varietatea ofertei educaţionale a atras după sine şi creşterea numărului de studenţi, astfel că în perioada 2009-2010 facultatea școlarizeaza aproximativ 2000 de studenţi, ceea ce a determinat demararea unor eforturi specifice îndreptate în direcţia asigurării bazei materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii didactice. Aceste eforturi au fost materializate prin punerea la dizpoziţia studenţilor începând cu anul universitar 2007-2008 a corpului B de clădiri din cadrul universităţii în care Facultatea de Ştiinţe Economice deţine mai mult de 2000mp.

Perioada anilor 2010 – prezent este marcată de criza economico-financiară ceea ce a condus la adoptarea de către conducerea facultății a unei strategii de restrângere a activității direcționată către programe de studii atractive pentru candidați și de orientare către performanță. În felul acesta oferta educațională a facultății s-a restrâns semnificativ astfel încât anul universitar 2013-2014 ofertează candidaților locuri de școlarizare doar la programele : Management, Economia Comerțului , Turismului, Serviciilor și Managementul Calității.

Această abordare strategică a asigurat menținerea facultății între instituțiile de învățământ economic și acreditarea unor programe de studii, precum și fundamentarea susținerii în  viitorul apropiat a demersului efectuat de universitate în direcția acreditării instituționale.

La alegerile din 2013, noua echipă managerială condusă de prof.univ.dr. Romulus Iagăru, cu ajutorul tuturor structurilor de conducere îşi propune, pentru viitor, următoarele obiective:

 • consolidarea actualelor programe de studii;
 • asigurarea mobilităţii studenţilor pe parcursul studiilor de la o specializare la alta, ca o măsură corectivă a opţiunilor insuficient cunoscute în etapa de admitere la facultate, cât şi ca o necesitate a modificărilor în timp a cererilor pe piaţa muncii, acţiune stimulată prin introducerea sistemului de credite transferabile;
 • pregătirea documentaţiei în vederea declanşării procedurii de acreditare a specializării Economia Comerțului , Turismului, Serviciilor și Managementul Calității;
 • pregătirea documentaţiilor în vederea susținerii demersului instituției de a obține acreditarea instituțională.

Începând cu anul universitar 2013-2014 Facultatea de Științe Economice fuzionează cu Facultatea de Drept si Științe Administrative, funcționând în prezent sub titulatura de Facultatea de Științe Economice, Sociale și Administrative. Oferta de studii a facultății pentru anul universitar 2014-2015 este alcatuită din urmatoarele specializări:

 • MANAGEMENT
 • ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI, SERVICIILOR şi MANAGEMENTUL CALITĂŢII
 • ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
 • PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

porno xxx filme porno online pentru cei adulti