Departamentul de Cercetare – Dezvoltare

Regulamente privind cercetarea | Planuri de cercetare | Conferința Națională | Sesiunea Studențească | Informații
Ca structură specializată a Universităţii Alma Mater, Departamentul de Cercetare – Dezvoltare elaborează, propune şi gestionează activitatea ştiinţifică necesară fundamentării, prin cercetări teoretice şi aplicative, a curriculei universitare în vederea corelării cu sistemele de învăţământ superior internaţionale, păstrând în acelaşi timp elemente de referinţă pentru garantarea propriei identităţi.

Regulamente privind Cercetarea ale Universității:
Strategia privind fundamentarea, planificarea, organizarea şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice în
Fundaţia Universitară Alma Mater – Universitatea Alma Mater din Sibiu pentru perioada 2008-2012
Strategia privind fundamentarea, planificarea, organizarea şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice în
Fundaţia Universitară Alma Mater – Universitatea Alma Mater din Sibiu pentru perioada 2013-2017
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de cercetare ştiinţifică la Fundaţia Universitară
Alma Mater – Universitatea Alma Mater din Sibiu
Raport de autoevaluare privind atestarea capacităţii Fundaţiei Universitare Alma Mater – Universitatea
Alma Mater din Sibiu de a desfăşura activităţi de cercetare – dezvoltare
Regulamentul Centrului de Cercetare
Regulamentul activitatilor stiintifice studentesti
Regulamentul consiliului stiintific al UAMS
Planurile de Cercetare ale Universității și Facultăților:
Universitatea Alma Mater din Sibiu
Planul de cercetare al Universității pe anul 2015

Documente şi regulamente
Publicaţii
Manifestări ştiinţifice
Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională
Sesiunea Studenţească
Resurse cercetare

filme porno vip cel mai bun site xxx din romania