Departamentul de Cercetare – Dezvoltare

Regulamente privind cercetarea | Planuri de cercetare | Conferința Națională | Sesiunea Studențească | Informații
Ca structură specializată a Universităţii Alma Mater, Departamentul de Cercetare – Dezvoltare elaborează, propune şi gestionează activitatea ştiinţifică necesară fundamentării, prin cercetări teoretice şi aplicative, a curriculei universitare în vederea corelării cu sistemele de învăţământ superior internaţionale, păstrând în acelaşi timp elemente de referinţă pentru garantarea propriei identităţi.

Regulamente privind Cercetarea ale Universității:
Strategia privind fundamentarea, planificarea, organizarea şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice în
Fundaţia Universitară Alma Mater – Universitatea Alma Mater din Sibiu pentru perioada 2008-2012
Strategia privind fundamentarea, planificarea, organizarea şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice în
Fundaţia Universitară Alma Mater – Universitatea Alma Mater din Sibiu pentru perioada 2013-2017
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de cercetare ştiinţifică la Fundaţia Universitară
Alma Mater – Universitatea Alma Mater din Sibiu
Raport de autoevaluare privind atestarea capacităţii Fundaţiei Universitare Alma Mater – Universitatea
Alma Mater din Sibiu de a desfăşura activităţi de cercetare – dezvoltare
Regulamentul Centrului de Cercetare
Regulamentul activitatilor stiintifice studentesti
Regulamentul consiliului stiintific al UAMS
Planurile de Cercetare ale Universității și Facultăților:
Universitatea Alma Mater din Sibiu
Planul de cercetare al Universității pe anul 2015

Documente şi regulamente
Publicaţii
Manifestări ştiinţifice
Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională
Sesiunea Studenţească
Resurse cercetare