Biblioteca Universității Alma Mater

Bine ați venit pe pagina
Bibliotecii Universității Alma Mater !

Prezentarea Bibliotecii

 

Scopul Bibliotecii Universităţii Alma Mater din Sibiu, ca instutuţie academică,  este de a promova apropierea actului cultural de diversele categorii de public conform aşteptărilor, preferinţelor, nevoilor şi practicilor de consum specifice. Aceasta îşi propune să ofere  o gamă cât mai variată de titluri bibliografice şi documente de bibliotecă, naţionale sau internaţionale, atât pentru studenţii universităţii cât şi pentru toţi doritorii interesaţi de documentare şi dezvoltare a “universului cunoaşterii”.

Misiunea Bibliotecii Universităţii Alma Mater din Sibiu este a  de a asigura resurse de învăţare (cursuri universitare, tratate, referinţe bibliografice etc.), naţionale sau internaţionale, pentru fiecare program de studiu, în bibliotecile proprii şi pe bază de Convenţie de Colaborare, cu alte biblioteci din Municipiul Sibiu şi din ţară, în format clasic şi electronic, gratuit.

De asemenea are rolul de a constitui, prelucra, organiza, dezvolta şi conserva colecţii enciclopedice de publicaţii cu caracter cultural-ştiinţific, din ţară şi străinătate, pe toate categoriile de suporturi documentare şi de a crea cadrul informaţional necesar sprijinirii activităţii didactice şi de cercetare.

Personalul specializat al bibliotecii prin competenţă şi profesionalism oferă utilizatorilor acces la resursele cunoaşterii, acum şi prin noile mijloace moderne de informare şi documentare academică.

Universitatea Alma Mater din Sibiu dispune de o bibliotecă  proprie cu trei săli de lectură şi studiu care asigură aproximativ 200 locuri, ceea ce reprezintă mai mult de 10% din numărul total de studenţi şi un depozit de carte. Totodată oferă acces la publicaţiile de specialitate, având încheiate convenţii şi protocoale de colaborare cu bibliotecile Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu.

La ora actuală fondul de carte existent înregistrat, este de 15.826 titluri şi 121.912 volume, dintre care în biblioteca proprie 8.661 titluri şi 36.705 volume sunt în patrimoniul propriei biblioteci universitare.

Colecţiile bibliotecii universitare au sporit an de an prin achiziţii, schimb de publicaţii şi prin importante donaţii, dobândind un caracter enciclopedic, reuşind astfel să acopere domeniile şi specializările de studiu, cercetare, informare şi documentare ale tuturor specializatrilor studiate din cadrul Facultăţii de Ştiinte Economice, Sociale şi Administrative a Universităţii Alma Mater din Sibiu.

Biblioteca universitară dispune de abonamente la principalele reviste de specialitate din ţară pentru fiecare disciplină care defineşte un program de studiu.

Biblioteca are instalate 30 posturi pentru acces la internet, pentru o documentare cât mai variată şi diversificată, cu resurse electronice de documentare naţionale şi internaţionale.

Facilităţile oferite studenţilor, cadrelor didactice şi personalului universităţii de către bibliotecă sunt:

  • 3 săli de lectură cu acces liber la raft, aranjate pe domenii de colecţie;
  • 30 locuri pentru studiu prevăzute cu echipamente de conectare la Internet prin fir şi de tip Wireless, dintre care 10 posturi se regăsesc în Corpul A (situat pe strada Someşului) şi 20 posturi în Corpul B (situat pe calea Dumbrăvii);
  • serviciu de împrumut;
  • acces la periodice;

filme porno